LUCA

last universal common ancestor (en), darrer ancestre comú universal

Nom amb què es coneix el darrer ancestre comú universal a tots els éssers vius de la Terra, sigla del nom en anglès last universal common ancestor.

És un organisme hipotètic, d’una edat estimada en 3.500 milions d’anys, deduït a partir de les filogènies moleculars de tots els llinatges d’éssers vius i de les característiques que comparteixen. De morfologia relativament similar a la dels bacteris actuals, però molt més senzill, utilitzava l’ADN com a material hereditari, tenia mecanismes de transcripció i traducció basats en molècules d’ARN, en ribosomes formats per proteïnes i molècules d’ARN específiques i en el codi genètic, i tenia la maquinària cel·lular necessària per a realitzar les reaccions metabòliques bàsiques.