Lucien Febvre

(Nancy, 1878 — Saint-Amour, Franc Comtat, 1956)

Historiador francès.

Fou professor a la Universitat d’Estrasburg, on fundà (1929), amb Marc Bloch, la revista “Annales d’Histoire Économique et Sociale” (Annales). El 1933 ocupà la càtedra d’història de la civilització moderna al Collège de France. Presentà la història com una síntesi dels resultats de les ciències socials, i rebé la influència de Vidal de la Blache, de Durkheim i de Simiand. Entre les seves obres es destaquen Philippe II et la Franche-Comté (1911), Un destin: Martin Luther (1928), la seva tesi doctoral, La terre et l’évolution de l’humanité (1922), llibre de geografia humana on combat el determinisme, i Combats pour l’histoire (1953), col·lecció dels seus articles principals.