luciferina

f
Bioquímica

Substància responsable de l’emissió lluminosa produïda per alguns éssers vius (bioluminescència).

En presència d’ATP, de l’ió Mg+ + i de l’enzim luciferasa, la luciferina és oxidada per l’oxigen i dóna lloc a productes excitats capaços d’emetre llum.