Ludwig Büchner

(Darmstadt, Hessen, 29 de març de 1824 — Darmstadt, Hessen, 1 de maig de 1899)

Científic i pensador alemany.

Exercí la medicina a Darmstadt, on tornà després d’exercir la docència a Tübingen, a causa de l’oposició que suscità la publicació de Kraft und Stoff (‘Força i matèria’, 1855). Aquest llibre, que aviat esdevingué famós, fou considerat l’exponent característic del monisme materialista que l’autor propugnava a través d’aquesta i de la resta de la seva obra, més de divulgació que no pas científica: Natur und Geist (‘Natura i esperit’, 1876), Darwinismus und Sozialismus (1894).