Ludwig von Mises

(Lemberg, actual L'viv, 29 de setembre de 1881 — Nova York, 10 d’octubre de 1973)

Economista nord-americà d’origen austríac, germà de Richard von Mises.

Membre de l’escola austríaca, fou professor a les universitats de Viena (1913-38), Ginebra i Mèxic. Als EUA col·laborà en el National Bureau of Economic Research (1940-44) i fou professor a la Universitat de Nova York (1945-69). Partidari d’un liberalisme econòmic total i contrari a qualsevol mena d’intervencionisme, considerà el socialisme incompatible amb la racionalitat econòmica. Obres: Sozialismus (1922), Liberalismus (1927), Omnipotent Government (1944) i Planning for Freedom (1952).