Luis de Morales

(Badajoz, 1510 — Badajoz, 1586)

Pintor extremeny del Renaixement, anomenat el Diví .

Hom sap poques coses de la seva vida, malgrat que el seu taller fou molt conegut a l’època. D’un repertori iconogràfic limitat, repetí diverses vegades el tema de la Mare de Déu amb l’Infant (Museo del Prado, Madrid; National Gallery, Londres), de l'Eccehomo (catedral de Sevilla; Musée du Louvre) i de la Pietat (Academia de San Fernando, Madrid), obres d’una realització minuciosa que presenten uns trets (colorit peculiar i allargament de les figures) d’un parentiu evident amb el manierisme italià.