Luis Gonzaga Oronoz

(Mèxic?, segle XVIII — ?, segle XIX)

Frare mexicà de l’orde franciscà.

Exiliat a Barcelona per liberal, durant el Trienni Constitucional fou un dels caps del grup exaltat barceloní. Presidí la Societat Patriòtica Barcelonesa de Bons Amics i fou detingut arran del complot republicà de Bessières (juliol del 1821). Fou alliberat per manca de proves. S'exclaustrà i procurà que també s’exclaustressin altres frares, fet que li valgué plets amb el bisbe de Barcelona i amb el governador de la Mitra.