lumpenproletariat

m
Política

Nom emprat per Karl Marx per a designar les capes més pobres de la població urbana, formades per individus no integrats en el procés de producció, com ara els captaires, els delinqüents, etc.

Els manca una consciència política i no formen una capa social homogènia.