Luna

Lunik (ant.)

Luna o Lunik 1

© NASA

Sèrie de satèl·lits artificials i sondes lunars llançats per l’URSS el 1959, destinada a efectuar l’estudi de la Lluna.

El Luna o Lunik 1 esdevingué, el 4 de gener de 1959, el primer satèl·lit artificial que passà a uns 6.000 km de la Lluna. Era un giny d’uns 360 kg, de forma cilíndrica, i anava equipat d’aparells destinats a analitzar l’espai circumterrestre i circumlunar i d’emissors capaços de transmetre informacions a la Terra.

El Luna o Lunik 2 fou el primer objecte fabricat per l’home que, el 14 d’octubre de 1959, aconseguí d’arribar a la Lluna, prop del circ Arquimedes.

El Luna o Lunik 3 marcà una data important en la història de l’astronàutica, en aconseguir de fotografiar la cara invisible de la Lluna, el 6 d’octubre de 1959, fotografies que, un cop revelades i fixades, foren transmeses a la Terra el 27 d’octubre.

El 1963 foren represos els llançaments de sondes lunars, amb el Luna 4. A partir d’aquest moment, algunes sondes foren dotades de vehicles teledirigits per recórrer la superfície lunar i explorar-ne àrees més extenses. Altres sondes tenien també capacitat de retornar a la Terra amb mostres de sòl, tals com les Luna 16 i 20.

L’URSS intentà salvar amb aquests sistemes la manca de dades que resultava de la inexistència d’un programa d’exploració tripulada pròpia a la Lluna.

Els ginys espacials de les sèries Lunik i Luna
giny data de llançament característiques i objectiu del vol
Luna 4 2-4-1963 vol en òrbita del sistema Terra-Lluna
Luna 5 9-5-1965 primer intent fallit d’aterratge suau sobre la superfície lunar
Luna 6 8-6-1965 segon intent fallit d’aterratge suau
Luna 7 4-10-1965 tercer intent fallit d’aterratge suau
Luna 8 3-12-1965 quart intent fallit d’aterratge suau
Luna 9 31-1-1966 primer aterratge suau sobre la superfície lunar; transmeté imatges durant tres dies
Luna 10 31-3-1966 vol en òrbita lunar; transmeté dades durant dos mesos
Luna 11 24-8-1966 missió similar a la del Luna 10
Luna 12 22-10-1966 missió similar a la del Luna 10
Luna 13 21-12-1966 segon aterratge suau sobre la superfície lunar; transmeté fotografies i dades sobre la densitat del sòl lunar
Luna 14 7-4-1967 vol en òrbita lunar per a l’estudi del camp gravitacional
Luna 15 13-7-1969 vol en òrbita lunar corregida dues vegades
Luna 16 12-9-1969 aterratge suau sobre la superfície lunar i retorn a la Terra amb mostres de la superfície del sòl
Luna 17 10-11-1970 vol destinat a dipositar sobre la superfície lunar el primer vehicle explorador autònom, el Lunajod
Luna 18 2-9-1970 vol en òrbita lunar per a la transmissió de dades
Luna 19 28-9-1971 missió similar a la del Luna 18
Luna 20 14-2-1972 missió similar a la del Luna 16
Luna 21 8-1-1973 missió similar a la del Luna 17, amb un vehicle explorador més gros