lux

lx (símb.)
m
Física

Unitat SI d’il·luminació, que correspon a la il·luminació uniforme d’una superfície que rep el flux d’1 lumen per cada m2: 1 lx = 1 lm/m2.