f
Història

Estament, classe social.

A l’Antic Règim la societat catalana era dividida en mà major (estament militar i ciutadà), mà mitjana (estament dels mercaders i dels artistes) i mà menor (estament dels menestrals). Els llauradors o pagesos formaven part normalment de la mà menor o constituïen, ells sols, la mà forana.