f
Heràldica

mà d’àguila

© Fototeca.cat

Representació heràldica de la mà.

Pot ésser palmellada i contrapalmellada . La mà d’àguila és una pota d’àguila amb una ala oberta i estesa cap amunt adherida a la seca cuixa. Hom parla de mà beneint quan és en acció de beneir, amb els dits primer, quart i cinquè encongits, el primer dels quals tocant els altres dos, i de mà jurant

mà de justícia

quan només resten encongits el quart i el cinquè i el primer és separat del segon i el tercer. La mà de justícia és un bastó prim a l’extrem superior del qual hi ha una mà jurant d’or.