f

La mà com a òrgan de treball per a fer alguna cosa.