f
Alimentació
Zootècnia
Ramaderia

Qualsevol dels quatre peus del bestiar d’escorxador un cop tallats.