f
Anatomia animal

En els mamífers, extremitat posterior que té el dit gros oposable als altres.