Maça

Maça de Liçana

Armes dels Maça

Llinatge de rics-homes aragonesos establert a València arran de la conquesta d’aquell regne, amb Pere (I) Maça .

Fou pare de Balasc (I) Maça , que prengué part en la conquesta de València i de Múrcia i es casà el 1228 amb Isabel Carròs. El seu fill Balasc (II) Maça i Carròs fou comanador de Montalbà a l’orde de Sant Joan i comprà la senyoria de Vilamarxant, heretada pel seu fill Pere (II) Maça (mort el 1325). Aquest fou pare de Pere (III) Maça , que tingué un fort protagonisme en la política diplomàtica d’Alfons III, el qual representà, el 1328, a la cort de Castella i, el 1329, davant el papa Nicolau V, i que morí a Sogorb el 1363, durant la guerra contra Pere I de Castella. Del seu segon matrimoni, amb Blanca de Liçana i de Luna, hereva dels Liçana, tingué Pere (IV) Maça i de Liçana , que fou pare de Pere (V) Maça de Liçana i d'Alagó , i aquest ho fou de Martí Maça de Liçana i Cornell (que es casà amb Rafaela de Rocafull, germana del primer senyor d’Albatera). Martí fou pare de Pere (VI) Maça de Liçana i de Rocafull , i aquest de Pere (VII) Maça de Liçana i Carròs d’Arborea , dit el Modern (mort vers el 1545), governador d’Oriola i repressor dels agermanats d’Ontinyent i d’Oriola, lluita en la qual perdé una gran part del seu patrimoni, el qual, amb Esperança Cascante, tingué un fill natural, Joan Maça de Liçana i Cascante (mort el 1547), que fou legitimat pel rei Carles I i fou cinquè senyor de Moixent i de les altres senyories familiars i cavaller de l’orde de Sant Jaume (1528). En morir, intestat i sense fills de la seva muller Guiomar de Castro, les baronies i senyories de Monòver i Xinosa passaren als seus parents materns, els Cascante, i les de Moixent, Novelda, el castell de la Mola, la Font de la Figuera, Terranova, Pinet, Benimaclet i Quatretonda, a la seva tia Brianda Maça de Liçana i Carròs d’Arborea , la qual en féu donació, el 1548, amb imposició de cognoms i armes, als Lladró de Vilanova, i morí soltera. Pere (VI) tingué un germà il·legítim, Gaspar Maça de Liçana , que fou pare de Gaspar Maça de Liçana i Soler , el qual ho fou de Joan Maça de Liçana , dit el de Callosa , que inicià un plet contra els Lladró de Vilanova per a la possessió dels béns que tenien dels Maça de Liçana i guanyà (1570) Moixent, Novelda i el castell de la Mola. El litigi continuà, però, fins els primers anys del s. XVII.