macedonià
| macedoniana

f
m
Història

Individu d’un grup d’heretges del segle IV, coneguts també per pneumatòmacs, que negaven la divinitat de l’Esperit Sant.

El cap del grup fou Eustasi de Sebaste (i no pas el bisbe Macedoni). Combatuts doctrinalment per Basili el Gran, Gregori de Nazianz i Gregori de Nissa, foren condemnats en el concili de Constantinoble (381).