Madràs

Madrās (hi), Chennai (ta)

Capital de l’estat de Tamil Nadū, Índia.

És situada a la costa de Coromandel (golf de Bengala), al nord del riu Adyar. S'ha desenvolupat sobre l’establiment britànic, del 1639, de Madraspetam, protegit pel fort Saint George. La Madràs moderna comprèn una aglomeració de fesomia irregular que el 1995 comprenia un total d’uns 6 000 000 h, situada en una immensa àrea no planificada, travessada pel riu Cooum i els canals Buckingham i Cochrane. És el centre del comerç de la pell i un important nucli industrial, que inclou refineria de petroli i indústria de l’alumini, tèxtil cotonera, de material ferroviari, de bicicletes, química i del ciment; és també una espècie de monopoli del tabac. És un important nus de comunicacions, té port i aeroport internacional. Factoria de la Companyia de l’Índia Oriental (1639), fou assetjada per les tropes del gran mogol (1702 i 1741); el 1746 fou ocupada pels francesos i fou recuperada per la Gran Bretanya (tractat d’Aquisgrà, 1748), que la mantingué fins a la fi del domini a l’Índia. El 1995 el nom tàmil ‘Chennai’ passà a ser la denominació oficial de la ciutat.