Magdalena

Maria Magdalena
(?, ? — ?, ?)

Santa Maria Magdalena, dibuix de Peter Paulus Rubens (1577-1640)

© Corel Professional Photos

Personatge del Nou Testament.

Ajudava els deixebles de Jesús durant la seva tasca missionera, acompanyà Jesús a la creu i fou la primera a veure'l ressuscitat. Segons que sembla, però, i sense fonament, la tradició cristiana occidental l’ha identificada amb la pecadora que ungí Jesús i amb Maria de Betània.

La seva devoció és molt popular als Països Catalans. El centre iniciador de la devoció fou Provença, on al segle XIII es féu la invenció o troballa del seu cos. A Catalunya, tenia capelles des del segle XII o abans, i esdevingueren més freqüents des que la reina Blanca d’Anjou en llegà una relíquia a Santes Creus (1310). Roís de Corella n'escriví una hagiografia, i Jaume Gassull redactà la seva Vida en cobles (1496); al Cançoner català de vides de sants hi ha les Cobles a llaor de santa Magdalena.

La seva festa, el 22 de juliol, és especialment commemorada a Corbera de Llobregat i a Castelló de la Plana (festa de la Magdalena).