magisteri

m
Educació

Preparació dels mestres per als càrrecs docents en el nivell primari.

Bé que hom en coneix antecedents a l’edat mitjana (escoles catedralícies, entitats de caire gremial), les escoles especials per a preparar mestres no sorgiren fins al s XVIII, com a conseqüència de l’obligatorietat de l’ensenyament que imposà la Revolució Francesa. El s XIX representà el renovellament de les tendències pedagògiques i la florida de les escoles normals ( ensenyament normal).