magneto

magneto (es), magneto (en)
f
Tecnologia

Generador de corrent altern emprat en motors de combustió interna per a produir la guspira d’encesa, en el qual l’inductor és un grup d’imants permanents.

Les tensions obtingudes oscil·len entre 4 i 14 kV, i les freqüències, entre 2 i 240 Hz. Hom l’aplica en motors petits (per tal d’estalviar el pes d’una bateria), en alguns automòbils de competició i en els motors d’aviació.