magnetoquímica

f
Química
Física

Estudi del comportament magnètic de les substàncies químiques sotmeses a l’acció d’un camp magnètic.