magnitud absoluta

f
Astronomia

Magnitud aparent que tindria un astre si fos situat a una distància de deu parsecs de la Terra.

La magnitud absoluta M és relacionada amb la magnitud aparent m per la fórmula M = m + 5 log1 0 D, D essent la distància de l’astre a la Terra mesurada en parsecs. Pel fet de suposar tots els estels a una mateixa distància, el coneixement de la magnitud absoluta de dos estels permet de conèixer la relació entre llurs lluminositats reals.