magrejar

tr

Grapejar (algú o una part d’algú) per obtenir plaer sexual.