Magrib

Mogrib
Mogreb
Magreb
المغرب‎ (ar)
Barbaria (ant.)

Regió natural del NW d’Àfrica, que s’estén pel Marroc, Algèria i Tunísia, entre la Mediterrània i el Sàhara, de característiques mediterrànies.

En un sentit més ampli, hom sol incloure-hi també Líbia i Mauritània. És formada per un conjunt de terres altes, que comprenen la serralada de l’Atles, l’altiplà marroquí i altres planells algerians. També rep el nom d’Àfrica Menor i de Països de l’Atles. Habitada per població berber, fou islamitzada al segle VII. Sovint en revolta envers el poder califal, es fraccionà en diversos estats autònoms a partir de l’esfondrament abbàssida.