major

m
Militar

Denominació que rep un tinent coronel o comandant que té com a missió l’administració dels recursos d’una unitat.