major rodona

vela major rodona
Transports

Vela que hissen alguns bergantins, balandres i altres embarcacions semblants per a navegar de popa.