Majorca Daily Bulletin

Diari d’informació general escrit en llengua anglesa, fundat i dirigit per Pere Serra i Bauzà.

Començà a publicar-se pel desembre del 1961. Adreçat als turistes i residents estrangers, dedica una especial atenció als temes mallorquins. Fou remarcable el número extraordinari d’unes 150 pàgines dedicades a Joan Miró.