majordom
| majordoma

mayordomo (es), steward (en)
f
m

Criat principal, a càrrec del qual va el govern econòmic d’una casa o hisenda.