malacostracis

m
pl
Carcinologia

Subclasse d’artròpodes de la classe dels crustacis que comprèn els representants més coneguts d’aquest grup.

Tenen el cos format per vint segments (cinc de cefàlics, vuit de toràcics i set d’abdominals), amb una closca que recobreix el tòrax. Els apèndixs del sisè segment abdominal són amples i plans, i, juntament amb el tèlson, donen lloc a una aleta caudal en forma de ventall. El desenvolupament té lloc normalment a través dels estadis de zoe i metazoe, bé que en algunes formes hi ha la fase de naupli.