Male

Capital de la República de les Maldives.

Centre administratiu i comercial. L’activitat econòmica es basa en les exportacions de productes derivats del coco i de la pesca.