Malik al-Kāmil

(el Caire, 1180 — el Caire, 1238)

Soldà aiúbida, fill i successor (1218-38) d’al-Malik al-‘Ādil.

Hagué d’afrontar les escomeses dels croats (pèrdua de Damiata, 1219; recuperada posteriorment) i diverses intrigues familiars. Hàbil diplomàtic, fou un protector de la cultura, i féu acabar la construcció de la ciutadella del Caire.