malson

pesadilla (es), nightmare, worry, (en)
m

Son intranquil, caracteritzat per una sensació d’opressió i somnis angoixosos, paorosos.