maltar

tr
Alimentació

Convertir (un cereal, normalment l’ordi) en malt.