maltosa

sucre de malt, 4-O-α-D-glucopiranosil-D-glucosa, C₁₂H₂₂O₁₁

f
Alimentació
Química

Disacàrid descobert per O’Sullivan el 1872.

Hom l’obté, amb un rendiment d’un 80%, per hidròlisi enzimàtica del midó mitjançant l’amilasa. És emprada com a nutrient i edulcorant i com a medi de cultiu.