Malyj Aim

Curs fluvial de la república d’Iacútia (Rússia).