Man Ray

(Filadèlfia, 27 d’agost de 1890 — París, 18 de novembre de 1976)

Nom pel qual és conegut el pintor i fotògraf nord-americà Emanuel Rabinovich.

Estudià arquitectura i mecànica. El 1907 es dedicà a la pintura. Fou fortament impressionat per l’Armory Show (1913). Conegué M.Duchamp i F.Picabia, i tots tres inauguraren el moviment dadà a Nova York el 1917. Traslladat a París, conegué T.Tzara i s’inclinà cap al surrealisme. El 1926 la galeria surrealista d’A.Breton li féu una exposició antològica. Inicià aleshores, per viure, la seva activitat fotogràfica fent retrats, en un principi, dels màxims representants de l’avantguarda del moment. Més tard inventà una nova tècnica: el rayograma o fotografies sense màquina. Per aconseguir això posà diferents tipus d’objectes sobre el paper sensible que s’impressiona mitjançant el raig de llum de l’ampliadora. Cal destacar de la mateixa manera els seus ready-mades, plens d’enginy, sorprenents i subtils: Regal (1921), Objecte perdut (1923), etc. Realitzà també films experimentals (Anemia Cinema, 1924, amb Duchamp; L’Étoile de Mer, 1929).