mandíbula

f
Tecnologia

Cadascuna de les dues peces d’una matxucadora que, revestides d’un aliatge d’elevada duresa, efectuen la compressió del sòlid que hom vol desintegrar.