Manenta

Despoblat del municipi de Tamarit de Llitera.