mansarda

buhardilla (es), loft (en)
f
Construcció i obres públiques

Tipus de coberta els vessants de la qual presenten una línia trencada formada per la intersecció de plans inferiors molt inclinats amb uns altres de superiors i de poca inclinació, amb la finalitat d’aconseguir un major espai en el seu interior per aprofitar-lo per a porxo o habitatge.

El nom deriva de François Mansart, a qui hom n'atribueix la invenció.