Mansilla+Tuñón

Façana del Museu d'Art Contemporani de Castella i Lleó, obra de l'estudi d'arquitectes Mansilla+Tuñón

© MUSAC Museu d’Art Contemporani de Castella i Lleó

Estudi d’arquitectura espanyol.

Fou creat el 1991 pels arquitectes Emilio Tuñón Álvarez (Madrid 1959, premi Nacional de Arquitectura 2022) i Luis Moreno García-Mansilla (Madrid 1959 – Barcelona 2012), després d’una llarga etapa de col·laboració a l’estudi de Rafael Moneo, on començaren a treballar un cop titulats arquitectes per l’Escola Tècnica Superior de Madrid (ETSAM) el 1981 i el 1982, respectivament. La seva primera gran obra, el Museu de Zamora (1992-96), mostra alguna de les principals característiques de l’arquitectura immediatament posterior: la potència urbana dels volums, la continuïtat de la tradició racionalista en les formes i el joc ordenat de les línies rectes. Són autors també del Museu de Castelló (1997-2000, premi FAD 2001); l’Auditori de Lleó (1996-2002, premi Arquitectura Espanyola 2003); el Centre Documental de la Comunitat de Madrid (1994-2002); el Museu d’Art Contemporani de Castella i Lleó (2001-04, premi Mies van der Rohe 2007), on la seva arquitectura començà l’exploració de formes que, tot i seguir amb les composicions modulars, abandonaren l’estricta ortogonalitat i s’acompanyaren de nous elements, com els jocs de color; el Museu de Cantàbria (2002); l’Ajuntament de Lalín (2004-11), que incorpora línies circulars en composicions més formalistes i espectaculars; el Centre Internacional de Convencions de Madrid (2007); i la remodelació de la Fundació Pedro Barrié de la Maza de Vigo (2003-05, premi FAD d’Interiorisme 2007). L’any 2012, continuaven vives les polèmiques sobre les obres del Museu de les Col·leccions Reials a Madrid iniciades el 2002 i de l’Hotel Atrio a Cáceres (2005-10, premi FAD 2012), on en aquest darrer els arquitectes estaven acusats d’un suposat delicte contra el patrimoni històric pels danys al palau dels Golfines de Arriba, declarat bé d’interès cultural. D’ençà que el 1993 crearen juntament amb l’arquitecte Luis Rojo la cooperativa CIRCO, Mansilla i Tuñón publicaren periòdicament la revista del mateix nom, i foren professors de projectes de l’ETSAM i de diverses escoles d’arquitectura internacionals des del 1986.