mantra
*

m
Religió

Fórmula que sintetitza una doctrina o una via espiritual.

D’origen vèdic, el mantra adquirí en el bramanisme un sentit magicoreligiós de presència o forma material dels déus, i amb aquest valor passà al budisme i al lamaisme.