Manuel de Irujo Ollo

(Estella, 1891 — Estella, 1981)

Polític basc.

Dirigent del Partit Nacionalista Basc, fou elegit diputat el 1936. Durant la guerra civil de 1936-39 fou ministre sense cartera dels governs de Largo Caballero (setembre del 1936 - maig del 1937) i de Negrín (maig del 1937 - agost del 1938). Dimití en protesta per la persecució de què foren objecte els militants del POUM. Ocupà diferents càrrecs en el govern republicà a l’exili, d’on tornà el 1977 per ocupar la presidència de l’assemblea de parlamentaris del País Basc. Publicà Instituciones jurídicas vascas (1945) i La Guerra Civil en Euskadi antes del Estatuto (1978).