Manuel Dies de Calataiud

(València, segle XIV — València, segle XV)

Escriptor.

Baró d’Andilla, assistí com a representant del parlament del Regne de València al compromís de Casp (1412). Fou majordom i cavaller d’Alfons IV, el qual acompanyà a la conquesta de Nàpols, vers el 1443. Ja vell, escriví, sobre el model de l’obra de Lorenzo Rusio, el Llibre de manescalia, tractat sobre cavalls i mules i llurs malalties, que tingué una gran difusió, interessant encara avui per la fixació terminològica que aporta. A partir de la versió lliure castellana, Libro de albeitería (Saragossa 1495), fou tornat a traduir al català (Barcelona, 1515 i 1523). Aquestes edicions donaren lloc a una nova versió castellana (Recopilación de... autores griegos y latinos que trataron... de los caballos... y también de las mulas, Toledo 1564).