Manuela de los Herreros i Sorà

(Palma, Mallorca, 1845 — Palma, Mallorca, 1911)

Manuela de los Herreros i Sora

© Fototeca.cat

Poetessa.

Després d’una primera etapa en castellà, conreà en català poesia costumista de llenguatge dialectal. La seva obra s’edità a Revista Balear , Museo balear , La Roqueta , etc, i fou aplegada en el volum Obra literaria dispersa (1978).