màquina

máquina (es), machine (en)
f
Tecnologia

Conjunt més o menys complex de peces sòlides (eixos, rodes, barres, etc) que serveix per a transformar un tipus d’energia en treball o en un altre tipus d’energia, o bé per a aprofitar l’acció d’una força per tal de produir certs efectes.

Una primera classificació permet d’agrupar-les en dues categories: les màquines motrius, que transformen en energia mecànica l’energia (tèrmica, elèctrica, mecànica, etc) que hom els forneix, i les màquines operatives, que actuen sobre la matèria modificant-ne la forma, les dimensions, etc. Hom pot fer també classificacions parcials, atenent factors que intervenen en el funcionament o en l’ús de la màquina. Així, segons l’aplicació, hom pot classificar-les en màquines agrícoles, màquines eines, màquines calculadores, etc. Segons la forma com és fornida l’energia a la màquina o la forma de l’energia produïda, hom distingeix les màquines elèctriques, que transformen o produeixen l’energia elèctrica, de les màquines de fluid, que actuen sobre un fluid o bé reben l’energia del fluid. Aquestes darreres poden ésser pneumàtiques (en les quals intervé un gas, generalment aire), hidràuliques (quan el fluid és incompressible) o tèrmiques (quan hom aprofita l’expansió d’un gas o vapor a alta temperatura).