màquina de batre

batedora
Agronomia

Màquina per a fer la batuda de cereals i llegums.

Consisteix generalment en un bombo fix i un trill dotat d’un moviment de rotació, coaxials, proveïts de pues rígides o flexibles, entre els quals hom fa passar els cereals o llegums; la palla i el gra, se separen després mitjançant garbells vibradors i ventadores; la palla i el boll són vehiculats per un corrent d’aire cap a l’exterior; el gra és netejat per un altre corrent d’aire i ensacat, i les mitges espigues són reincorporades al procés. Les màquines de batre són emprades d’ençà de la segona meitat del s XVII. El 1788 Andrew Meikle en patentà la primera de bombo i trill, de funcionament manual.