màquina demolidora

demolidora, màquina de demolir
f
Construcció i obres públiques

Màquina per a efectuar demolicions.