màquina simple

f
Tecnologia

Màquina estàtica que serveix per a equilibrar una força (resistència) amb una altra (potència) a través d’un element mecànic amb un punt fix (anomenat punt de suport).

Hom les classifica en tres gèneres, segons que el punt de suport sigui situat entre els punts d’aplicació de la potència i de la resistència (primer gènere), al costat del punt de resistència (segon gènere) o al costat del punt de potència (tercer gènere). La llei d’equilibri d’aquestes màquines relaciona les intensitats de la potència (P) i de la resistència (R) amb les distàncies dels punts d’aplicació de la potència (a) i de la resistència (b) al punt de suport, segons la fórmula P · a = R · b. Les principals màquines simples són la palanca, la politja i el torn.