màquina tèrmica

f
Física
Tecnologia

Dispositiu o sistema que treballa establint intercanvis de calor i de treball amb el seu entorn tot transformant una susbstància mitjançant un procés cíclic o una seqüència d’operacions.

Al final de cada cicle la substància retorna al seu estat original i comença un nou cicle. Pot funcionar com a motor, refrigerador i bomba de calor.